Teléfono: 988 47 01 04
Fundación Hospital Asilo Nosa Señora Dos Anxos
Email: tsocial@dosanxos.org
logo

Emprego Xuvenil

XUNTA DE GALICIA - CONSELLERIA DE ECONOMÍA EMPREGO E INDUSTRIA


Con data 01/10/2019, dictouse pola Consellería de Economía Emprego e Industria a resolución pola cal se concede a FUNDACION HOSPITAL ASILO NOSA SEÑORA DOS ANXOS, unha axuda polo importe de 11.053,42 € para a contratación de unha persoa moza desempregada, inscrita no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para a realización do servizo "SERVIZO DE ATENCIÓN DIRECTA".

O obxectivo principal do programa e o de mellorar a calidade na atención directa dos residentes, mellorando ou mantendo o grado de autonomía dos usuarios aumentando ó mesmo tempo a súa calidade de vida.

En relación coa persoa contratada mediante dita subvención, os resultados esperados son entre outros favorecer a formación da traballadora, impulsando o intercambio de coñecemento e experiencias cos membros do persoal e acadar a súa inserción no mercado laboral dunha maneira permanente.

Esta axuda está cofinanciada polo Fondo Social Europeo e a iniciativa de Emprego Xuvenil nun 91,89% a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.