Teléfono: 988 47 01 04
Fundación Hospital Asilo Nosa Señora Dos Anxos
Email: tsocial@dosanxos.org
logo

Ingreso

Criterios de admisión:

Terán preferencia:

 1. Persoas empadroadas en Ribadavia.
 2. Antigüidade na lista de espera.

Documentación necesaria para reservar plaza:

 1. Fotocopia do DNI.
 2. Informe médico, no que se indiquen as patoloxías e a medicación
 3. Certificado de empadroamento (no caso de estar empadroado en Ribadavia)
 4. Solicitude de reservad de plaza.

Opcións de envio:

 1. Por Correo electrónico o enderezo: tsocial@dosanxos.org
 2. Por correo postal:

  Fundación Hospital asilo “Nosa Señora dos Anxos”

  R/ Celso Emilio Ferreiro nº2

  32400- Ribadavia (Ourense)


Descargar a solicitude en .DOC.

Descargar a solicitude en PDF.