Teléfono: 988 47 01 04
Fundación Hospital Asilo Nosa Señora Dos Anxos
Email: tsocial@dosanxos.org
logo

Instalacións

O centro atópase nun conxunto monumental declarado Ben de Interese Cultural. Trátase dun edificio do século XVII no que destaca pola súa beleza a fachada principal en forma de ele, con arcos na planta baixa a modo de claustro e amplos ventanais na planta alta.

A residencia conta actualmente con 59 prazas para válidos, polas características estructurais do edificio, non podemos ofrecer os nosos residentes ningún tipo de axuda para cubrir o custo da praza como poden ser prazas concertadas pola Xunta de Galicia ou Cheque asistencial para axuda en Residencia. Tampouco podemos optar as axudas de dependencia.

Distribución do edificio:

O edificio está distribuído en dúas plantas conectadas

Planta baixa:

 1. Cociña, comedor e almacéns de alimentos:

  A cociña está ubicada na planta baixa, en paralelo co comedor dos residentes, as cámaras de alimentos tamén están situadas preto da cociña.

 2. Lavandería:

  A lavandería garante o lavado diario da roupa de uso persoal dos residentes. Está situada na planta baixa illada da vida da residencia. Utilízanse contedores de roupa limpa e sucia diferenciados.

 3. Capela:

  Un dos poucos elementos orixinais que se conservan no interior do edificio e o muro onde se atopa a entrada principal da capela, destacando as tallas de pedra con restos de policromía que se atopan inseridas na parede. O interior da mesma e moderno e conta cunha capacidade para unhas 100 persoas, ten ademais unha pequena estancia dedicada a sancristía.

 4. Salas multiplidisciplinares:

  Na planta baixa con acceso directo dende o hall de entrada, existen dúas salas de amplas dimensión, utilizadas polos departamentos de Terapia Ocupacional e Animación Sociocultural para o desenrolo de diversas actividades. Tamén son utilizadas polos residentes como salas de lecer nos momentos nos que non se fan actividades nelas.

Primeira planta:

 1. Habitacións:

  A residencia conta con un total de 32 habitacións, todas elas ubicadas no primeiro piso.

 2. Salas de convivencia:

  A planta dispón de dúas salas de convivencia equipadas con butacas xeriátricas e televisión. Ambas son exteriores e con moita iluminación.

 3. Enfermería:

  A sala da enfermería está equipada cunha zona de atención médica e outra destinada a curas.

 4. Fisioterapia:

  O centro conta cunha sala de rehabilitación equipada con espaldeira, mesa de mans. Ademais conta cun habitáculo independente no que se atopa a padiola de masaxes.

 5. Zona de Administración e Traballo Social:

  Esta zona con dous despachos conectados entre si que están situados na parte central da planta moi cerca da zona de enfermería.

 6. Baños xeriátricos:

  A planta conta con dous baños adaptados para o a aseo e ducha diaria das persoas dependentes, con pratos a ras do chan e chan antiesvaradío.

A Residencia tamén dispón de zona axardinada, ascensor, megafonía, calefacción,.....